Wie zijn wij?

Toneelvereniging Excelsior is in 1922 opgericht en is daarmee een van de oudste toneelverenigingen van Kerkrade. In 2012 vierde de vereniging haar 90 jarig bestaan. Ondertussen zijn wij al gestart met de voorbereidingen voor het eeuwfeest in 2022. Met de regelmaat van de klok geeft Excelsior voorstellingen in het eigen theater ‘De Buun’. Zowel in het voor-als najaar brengt de vereniging dialectvoorstellingen op de planken. Daarnaast is de vereniging ’wereldberoemd’ in Kerkrade met zijn Aierzietsóng, een parodie op de carnavaslzittingen. De vereniging telt ongeveer 45 leden. Buiten een groot aantal toneelspelers beschikt de vereniging over een decorgroep, een techniekgroep en een groep die zich bezig houdt met het beheer van het theater.

Op dit moment is de bestuurssamenstelling als volgt:

Het Bestuur

Hub Vreuls

Frank Laumen

Hans Bosch

Frank Vodeb

Marcel Andriolo

Rutger Courtens