Wie zijn wij?

Toneelvereniging Excelsior is in 1922 opgericht en is daarmee een van de oudste toneelverenigingen van Kerkrade. In 2022 viert de vereniging haar 100 jarig bestaan. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het eeuwfeest in volle gang. Met de regelmaat van de klok geeft Excelsior voorstellingen in het eigen theater ‘De Buun’. Zowel in het voor-als najaar brengt de vereniging dialectvoorstellingen op de planken. Daarnaast is de vereniging ’wereldberoemd’ in Kerkrade met zijn Aierzietsóng, een parodie op de carnavaslzittingen. De vereniging telt ongeveer 45 leden. Buiten een groot aantal toneelspelers beschikt de vereniging over een decorgroep, een techniekgroep en een groep die zich bezig houdt met het beheer van het theater.

Op dit moment is de bestuurssamenstelling als volgt:

Het Bestuur

Frank Laumen

Floor Jansen

Hans Bosch

Hub Vreuls